Kontakt z nami

* Dane obowiązkowe

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy "informatique et libertés" z 6 stycznia 1978 r. zmodyfikowanej, masz prawo do wglądu, sprostowania, modyfikowania, sprzeciwienia się i usunięcia informacji ciebie dotyczących. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, uzyskać informacje ciebie dotyczące lub sprzeciwić się ich przetworzeniu, zwróć się do Service Consommateurs Michelin - Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – place des Carmes Déchaux – 63040 Clermont Ferrand cedex 9.

Zobacz warunki