Zamienniki rozmiarowe

Etap 1

equivalence_img1

Ustalić odpowiedni SRI na podstawie oryginalnego wymiaru.
SRI: "Speed Radius Index", wskaźnik prędkość/promień, jest to parametr stosowany do obliczenia teoretycznej prędkości pojazdów w procedurach homologacji Unii Europejskiej i na potrzeby doboru zamienników rozmiarowych opon.

Etap 2

Na podstawie ustalonego SRI, określić możliwe zamienniki rozmiarowe

WAŻNE:

• W żadnym przypadku, SRI nie odpowiada dokładnej wartości obwodu toczenia i jest używany w tabelach jako wartość orientacyjna. Konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów.

• Przy każdej modyfikacji należy obliczyć przeniesienie napędu, współczynnik wyprzedzenia kół przednich i sprawdzenia, czy szerokość i średnica obręczy są właściwe (patrz specyfikacja techniczna).