Przechowywanie opon

Prawidłowo przechowywane opony rolnicze muszą być czyste i składowane w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

stock pneu1
  • miejsce składowana nie może być narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego
  • z dala od źródeł ozonu (silnik elektryczny, transformator, stanowiska spawania otuloną elektrodą, itp.),
  • z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników lub węglowodorów mogących uszkodzić gumę.
  • z dala od elementów mogących uszkodzić gumę (przedmioty metalowe spiczaste lub ostre).
  • z dala od ognia lub przedmiotów rozżarzonych.

Należy trzymać z dala od ognia lub przedmiotów rozżarzonych.

Podczas magazynowania, przechowywać opony i dętki rolnicze unikając deformacji na skutek napięcia lub ugniatania; jeśli są w stosie, przechowywać zamontowane i napompowane; koła na pojeździe należy maksymalnie odciążyć i napompować o do ciśnienia większego o 0,5bar w stosunku do ciśnienia zwylke praktykowanego.

Opon zdemontowanych lub całych kół nie należy długo przechowywać bezpośrednio na ziemi.

Przy obsłudze opon zaleca się używanie ochronnych rękawic roboczych.

UWAGA

  • Przed jakąkolwiek interwencją, należy zdemontować oponę z obręczy.
  • W celu prawidłowego ustalenia ciśnienia w rolniczych oponach, należy zawsze korzystać z tabeli ciśnień producenta. Zbyt niskie ciśnienie prowadzi do deformacji karkasu i przedwczesnego zużycia opony.
  • Nadmierne napompowanie zmniejsza powierzchnię kontaktu z podłożem, co powoduje utratę przyczepności i czyni  oponę bardzej podatną na rozerwania  i przecięcia.
  • Jeśli obciążenie jest mniejsze od podanego w tabelach obciążenie/ciśnienie, nigdy nie należy zejść poniżej minimalnego ciśnienia podanego w specyfikacji produktu.