Dobór zaworów i obręczy

Dobór obręczy

Gdy obręcz DW jest dozwolona, odpowiednia obręcz TW jest również dozwolona (ETRTO). O-ring dla obręczy SDC.
Dla O-ring, oznaczenie jest następujące:

  • OR :  skrót od 0- Ring (po angielsku)
  • Pierwsza cyfra oznacza przekrój uszczelki, jest to liczba całkowita, której wartość jest wyrażona w 1/8 cala (np.: 2 = 2/8”).
  • Druga cyfra oznacza średnicę przy stopce, jest to liczba całkowita wyrażona w calach.

Dobór zaworów