Produkty godne zaufania

Solidność, trwałość i wygoda są miarą satysfakcji

Nasze produkty są projektowane na podstawie sprawdzonych technologii w zakresie karkasów oraz materiałów.

Wykorzystywane są zaawansowane narzędzia i zasady projektowania. Względy bezpieczeństwa są traktowane rygorystycznie, zgodnie z najwyższym standardem rynkowym.

Umożliwia to równomierne zużycie, a zatem lepsze wykorzystanie potencjału opony. 

Jakość i niezawodność to nasze priorytety

Stale dążąc do poprawy jakości, ulepszyliśmy nasze narzędzia pomiarowe, a także wskaźniki kontrolne tak, aby zapewnić jakość i zgodność naszych produktów. 

Aby zapewnić optymalną jakość, wszystkie opony są produkowane w naszych europejskich zakładach zgodnie z certyfikatami ISO 14001 oraz ISO/TS 16949 (normy dotyczące, odpowiednio, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania jakością) i spełniają wymagania rozporządzenia REACH (Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Wszystkie wymiary opon Taurus są zgodne z normami i dyrektywami europejskimi (homologacja zgodnie z rozporządzeniem 54 i dyrektywą 2001/43).